Διαστάσεις
10εκ.
11,5x18,5x15,8cm
11x11x40cm
11ΕΚ
11Χ11Χ15,5ΕΚ
11εκ.
12,3ΕΚ
12.5Χ12ΕΚ
12X11,5
12X12X61CM
12X17.5CM
12εκ.
13,5Χ29ΕΚ.
13x22,5x18,8cm
13x29cm
13X36CM
13Χ13Χ20ΕΚ
13Χ36ΕΚ
13Χ44ΕΚ
13εκ x 13εκ x 30εκ
13εκ x 13εκ x 35εκ
14,5Χ59CM
14.6Χ28.6ΕΚ
14x14x11,5cm
14X14X31CM
14X27CM
14Χ14Χ27ΕΚ
15,50x15,50x33,50cm
15,8εκ
15.4Χ38ΕΚ
15Χ18,5ΕΚ
15εκ
15εκ.
16,5x16,5x22cm
16,7x16,7x31cm
16X12X45CM
17X13X23CM
17εκ.
18,50Χ23Χ23
18.5Χ28.2ΕΚ
18x18x25,5cm
18x18x33cm
18x18x37 ΕΚ.
18X42CM
18Χ18Χ47ΕΚ
18Χ19.5ΕΚ
18εκ.
19,5ΕΚ
19,8εκ.
19X15X57CM
20,6εκ
20X16X56CM
20X17X42CM
20x20x41cm
20ΕΚ
20εκ.
21,5 χ 14,5 χ 14,5 ΕΚ.
21x21x17cm
22 Χ19.5 ΕΚ.
22X12X12
22Χ12Χ12
22Χ22Χ18
23x23x34,5cm
23εκ.
24,5εκ.
24.5x11xY37 εκ
24Χ16Χ36ΕΚ
25,2x25,2x9,5cm
25,5εκ
25cm
25X13X13
25X14X14CM
25ΕΚ
25Χ20ΕΚ
25εκ.
26,3ΕΚ
26cm
26Χ10,50
26εκ.
27,5εκ.
27x27x21,5cm
27ΕΚ
27Χ14Χ24.5ΕΚ
28.5CM
28εκ
29,5ΕΚ
29,5Χ14,50Χ14,50
29,5εκ.
29εκ.
30 CM
30,5εκ
30,5εκ.
30ΕΚ
30εκ
31,5x31,5x11,8cm
31,5ΕΚ
31,8cm
31ΕΚχ19ΕΚ
31εκ.
32,7cm
32X15X15
32εκ
33.5CM
33.5ΕΚ
33X14X14
33ΕΚχ17ΕΚχ10ΕΚ
33Χ30ΕΚ
33εκ
33εκ.
35,2ΕΚ
35,5ΕΚ
35x17εκ.
35ΕΚ
35εκ.
36εκ.
37,4εκ.
37X16X16
37εκ.
38ΕΚχ24ΕΚ
39,6ΕΚ
40,9ΕΚ
40CM
40x12x12
40ΕΚ
40εκ
43,5εκ.
43εκ
44,6EK
44.6ΕΚ
45ΕΚ
48,3ΕΚ
48,3εκ
48εκ
49ΕΚ
49ΕΚχ14ΕΚχ23ΕΚ
50ΕΚ
54,5ΕΚ
59ΕΚ
62ΕΚ
6x6xΥ19 εκ
76ΕΚ
76εκ
79ΕΚ
8,3x8,3x31,2cm
81ΕΚ
9,5εκ.
9,8x9,8x40cm
9εκ.
VASE 35Χ21CM
Y27.5εκ
Δ10Χ46ΕΚ
Δ12Χ40ΕΚ
Δ14X46CM
Δ14Χ35ΕΚ
Δ17X58CM
Δ17Χ30,5
Δ17Χ57ΕΚ
Δ17Χ86CM
Δ18Χ60ΕΚ
Δ18Χ66ΕΚ
Δ22Χ44ΕΚ
Δ23Χ62ΕΚ
Δ26Χ23ΕΚ
Υ26.5εκ
Υ29εκ
Υ30εκ
Υ33εκ
Μάρκα