Διαστάσεις
10εκ.
11,5x18,5x15,8cm
11,5εκ.
11Χ11Χ15,5ΕΚ
11εκ.
12.5Χ12ΕΚ
12.5εκ x 12.5εκ x 36εκ
12.5εκ x 12.5εκ x 41εκ
12X11,5
12X12X61CM
12X17.5CM
12εκ.
13,5Χ29ΕΚ.
13x13xΥ34 εκ
13x22,5x18,8cm
13Χ13Χ20ΕΚ
13εκ x 13εκ x 30εκ
13εκ x 13εκ x 35εκ
14,5x5x26cm
14.6Χ28.6ΕΚ
14x14x11,5cm
15,50x15,50x33,50cm
15.4Χ38ΕΚ
15CM
15x4,5x22,5cm
15εκ
15εκ.
16,5x16,5x22cm
16,7x16,7x31cm
16.5Χ50ΕΚ.
17εκ.
18,50Χ23Χ23
18.5Χ28.2ΕΚ
18.5Χ65ΕΚ.
18x18x25,5cm
18x18x33cm
18X19.5CM
18Χ18Χ47ΕΚ
18Χ19.5ΕΚ
18Χ58ΕΚ
18εκ.
19,8εκ.
19.5ΕΚ
19x8.5xY30.3 εκ
19Χ19Χ66ΕΚ
20.4Χ9ΕΚ
20x20x41cm
20Χ18Χ15
20Χ49ΕΚ.
20εκ.
21x21x17cm
22X12X12
22Χ12Χ12
23x23x34,5cm
23Χ13Χ13
23εκ.
24,5εκ.
24.5x11xY37 εκ
24Χ12Χ12
25,2x25,2x9,5cm
25,5εκ
25.5ΕΚ
25X13X13
25Χ20ΕΚ
25εκ.
26Χ10,50
26εκ.
27,5εκ.
27x27x21,5cm
27Χ14Χ24.5ΕΚ
27εκ.
28εκ
29,5Χ14,50Χ14,50
29,5εκ.
29εκ.
30 CM
30,5εκ
30,5εκ.
30ΕΚ
30Χ16Χ16
30εκ
30εκ.
31,5x31,5x11,8cm
31ΕΚχ19ΕΚ
31εκ.
32X15X15
32εκ
33.5ΕΚ
33X14X14
33ΕΚχ17ΕΚχ10ΕΚ
33Χ15Χ15
33Χ30ΕΚ
33εκ
33εκ.
35x17εκ.
35εκ.
36εκ.
37,4εκ.
37X16X16
37εκ.
38ΕΚ
38ΕΚχ19ΕΚχ12ΕΚ
38ΕΚχ24ΕΚ
38Χ15Χ15
39X14X14
39εκ.
40,5εκ.
40x12x12
40εκ
40εκ.
43,5εκ.
43Χ15Χ15
43εκ
44.6ΕΚ
47x18x18
48εκ
49ΕΚχ14ΕΚχ23ΕΚ
50ΕΚ
59ΕΚ
65ΕΚ
67.5ΕΚ
6x6xΥ19 εκ
8,3x8,3x31,2cm
9,5εκ.
9,8x9,8x40cm
9εκ.
VASE 35Χ21CM
Y27.5εκ
Y29εκ
Y48.8εκ
Δ17Χ65EK
Δ17Χ86CM
Υ26.5εκ
Υ27.5εκ
Υ28εκ
Υ29εκ
Υ30εκ
Υ33εκ
Υ36εκ
Μάρκα