Διαστάσεις
10-14-18EK.
10-14-18ΕΚ.
101Χ48Χ4
108Χ52ΕΚ.
10cm x 9cm x 35cm
10Χ6Χ25ΕΚ.
10Χ6Χ28ΕΚ.
10Χ7Χ25ΕΚ.
11.5Χ7,50Χ7Χ50 ΕΚ
11Χ17Χ30ΕΚ.
11Χ6Χ24ΕΚ.
11Χ6Χ36ΕΚ.
11εκ x 11εκ x 10.5εκ
11εκ x 5εκ x 10.5εκ
12.5Χ2.5Χ15.5ΕΚ.
12EK
12Χ11,30Χ11,30
12Χ16.5Χ43.5ΕΚ
12εκ x 12εκ x 17εκ
12εκ x 12εκ x 40εκ
132Χ61ΕΚ.
135Χ77Χ14ΕΚ.
13cm x 22cm x 40cm
13X39,50X2,50
13εκ x 13εκ x 7.5εκ
14Χ8Χ30ΕΚ.
15Χ5Χ58ΕΚ
16,20X11,30X11,30
16,20X13,20X13,20
16.5Χ9Χ33ΕΚ.
16ΕΚ
17.5εκ x 9εκ x 25εκ
17Χ7/14
18.5εκ x 18.5εκ x 19.8εκ
18X7/14
19Χ12Χ10,50
20εκ x 10εκ x 33εκ
23X11/21
24ΕΚ
25X12X35
25Χ8
25εκ x 20εκ x 45εκ
26Χ21.
26εκ x 6εκ x 43εκ
28Χ25Χ42
28εκ x 10εκ x 146εκ
29-33.5-38.5
29εκ x 7εκ x 40εκ
30,5x91x6,5εκ.
30X14X13
30ΕΚ.
30Χ50ΕΚ.
31x89x6εκ.
31Χ90ΕΚ.
35εκ.
36x3x36
37X19X21
4.4Χ6Χ5.4ΕΚ.
4.5Χ4.5ΕΚ.
40x40x5εκ.
40x40x8εκ.
40X5X15EK.
40x83εκ.
40Χ3Χ40
42ΕΚ.
43ΕΚ.
43εκ.
45x65εκ.
45x70εκ.
45Χ45
45Χ45ΕΚ.
45Χ93Χ8
45εκ x 45εκ x εκ
47εκ x 30εκ x 30εκ
48Χ29Χ10ΕΚ.
4Χ69ΕΚ.
50X28X26
5Χ4Χ20ΕΚ.
5Χ5Χ28ΕΚ.
60,5x61x6,5εκ.
60x113εκ.
60εκ x 3εκ x 60εκ
64X15X4
66x26x7εκ.
6Χ2.5Χ114ΕΚ.
7,5Χ7,5Χ7,5
7.5Χ4Χ23.5ΕΚ.
76Χ25Χ24
78X24X23
78Χ24Χ23
86X36
8Χ104ΕΚ.
8Χ4Χ19ΕΚ.
8εκ x 8εκ x 13εκ
8εκ.
90εκ x 90εκ x 2εκ
90εκ x 90εκ x 3εκ
91Χ50ΕΚ.
91εκ x 4εκ x 44εκ
98εκ x 2.5εκ x 50εκ
9Χ5Χ20ΕΚ.
9εκ x 9εκ x 30εκ
Δ12Χ17
Δ8Χ11
Φ35X9
Φ35Χ10
Φ40
Μάρκα