Διαστάσεις
10-14-18EK.
10-14-18ΕΚ.
101Χ48Χ4
108Χ52ΕΚ.
10cm x 9cm x 35cm
10Χ6Χ25ΕΚ.
10Χ6Χ28ΕΚ.
10Χ7Χ25ΕΚ.
11.5Χ7,50Χ7Χ50 ΕΚ
11Χ17Χ30ΕΚ.
11Χ6Χ24ΕΚ.
11Χ6Χ36ΕΚ.
11εκ x 11εκ x 10.5εκ
11εκ x 5εκ x 10.5εκ
12.5Χ2.5Χ15.5ΕΚ.
12EK
12Χ10Χ30ΕΚ.
12Χ11,30Χ11,30
12Χ12Χ40
12Χ16.5Χ43.5ΕΚ
12Χ7,5Χ20,5
12εκ x 12εκ x 17εκ
12εκ x 12εκ x 40εκ
132Χ61ΕΚ.
135Χ77Χ14ΕΚ.
13cm x 22cm x 40cm
13X39,50X2,50
13εκ x 13εκ x 7.5εκ
14Χ8Χ30ΕΚ.
15x11,5x8,5ΕΚ
15Χ5Χ58ΕΚ
16,20X11,30X11,30
16,20X13,20X13,20
16.5Χ9Χ33ΕΚ.
16ΕΚ
17.5εκ x 9εκ x 25εκ
17Χ7/14
18.5εκ x 10εκ x 26εκ
18.5εκ x 18.5εκ x 19.8εκ
18X7/14
18x8,5x22ΕΚ
19Χ12Χ10,50
20εκ x 10εκ x 33εκ
22,5x9,5x28 cm
23X11/21
24ΕΚ
25X12X35
25Χ8
25εκ x 20εκ x 45εκ
26Χ16Χ12ΕΚ.
26Χ16Χ9ΕΚ.
26Χ21.
26εκ x 6εκ x 43εκ
28Χ19Χ41ΕΚ.
28Χ25Χ42
28εκ x 10εκ x 146εκ
29-33.5-38.5
29εκ x 7εκ x 40εκ
30,5x91x6,5εκ.
30X14X13
30ΕΚ.
30Χ21Χ11ΕΚ.
30Χ50ΕΚ.
31x89x6εκ.
31Χ90ΕΚ.
32x15,5x18,5 cm
35εκ.
36x3x36
36Χ25Χ13ΕΚ.
37X19X21
4.4Χ6Χ5.4ΕΚ.
4.5Χ4.5ΕΚ.
40x40x5εκ.
40x40x8εκ.
40X5X15EK.
40x83εκ.
40Χ3Χ40
40Χ40
40Χ40.
40Χ40ΕΚ
42ΕΚ.
43ΕΚ.
43εκ.
45x65εκ.
45x70εκ.
45Χ45
45Χ45ΕΚ.
45Χ93Χ8
45εκ x 45εκ x εκ
47εκ x 30εκ x 30εκ
48Χ29Χ10ΕΚ.
4Χ69ΕΚ.
50X28X26
55ΕΚ.
5Χ4Χ20ΕΚ.
5Χ5Χ28ΕΚ.
60,5x61x6,5εκ.
60x113εκ.
60εκ x 3εκ x 60εκ
64X15X4
66x26x7εκ.
6Χ2.5Χ114ΕΚ.
7,5Χ7,5Χ7,5
7.5Χ4Χ23.5ΕΚ.
76Χ25Χ24
78X24X23
78Χ24Χ23
80ΕΚ.
86X36
8Χ104ΕΚ.
8Χ4Χ19ΕΚ.
8εκ x 8εκ x 13εκ
8εκ.
9,5Χ8Χ30
90εκ x 90εκ x 2εκ
90εκ x 90εκ x 3εκ
91Χ50ΕΚ.
91εκ x 4εκ x 44εκ
98εκ x 2.5εκ x 50εκ
9Χ5Χ20ΕΚ.
9Χ9Χ26
9εκ x 9εκ x 30εκ
Δ12Χ17
Δ8Χ11
Φ35X9
Φ35Χ10
Φ40
Μάρκα